2. DESPRE ACTELE NECESARE

La achiziţionarea unei case de marcat aveţi nevoie de următoarele acte:

  • Certificat de înregistrare firmă de la Registrul Comerţului – copie
  • Certificat constatator cu privire la adresa punctului de lucru (Registrul Comerţului)- copie
  • Declaraţie privind sediile secundare obţinută de la Circa financiară de care aparţineţi (dacă activitatea se desfăşoară la o locaţie diferită de cea a sediului principal). Pentru obţinerea Declaraţiei privind sediile secundare aveţi nevoie de următoarele acte: Certificat constatator privind sediul secundar şi Actul pentru spaţiu (Contract de închiriere, comodat, etc.)
  • Copie buletin reprezentant legal firmă.
  • Ştampila societate (în cazul în care firma este PFA sau II, ştampila nu este obligatorie)